Vertel Het Verder is een cross-mediaal platform voor en over onderwijsvernieuwing binnen en buiten onze hogeschool. Het wil bijdragen aan het verbinden, bundelen, versterken en het delen van kennis, ervaring en expertise.

We hebben de durf (dare) om te vernieuwen, het bestaande ter discussie te stellen en zijn nieuwsgierig hoe het beter kan. We delen (share) onze kennis en zijn gericht op samenwerking. We hebben oog voor elkaar en zijn betrokken op de samenleving (care).

O ja, schrijf je in voor onze nieuwsbrief!